RK Slovenije
Območno združenje Ajdovščina

TEČAJ PRVE POMOČI ZA
DELOVNE ORGANIZACIJE:

5. in 6. 2. 2020 od 16.-19. ure
Več v zavihku Prva pomoč!

TEČAJ PRVE POMOČI ZA VOZNIKE:
-tečaj: 24., 25. in 26.2.2020
-izpit: 27. 2. 2020
Več v zavihku Prva pomoč!

 

Upravljanje piškotkov


Nova začasna lokacija odvzemov krvi

Drage krvodajalke, krvodajalci!

Zaradi prenove transfuzijskega oddelka v šempetersi bolnišnici, je sedaj kri mogoče darovati na novi začasni lokaciji, in sicer v bivši stavbi ICIT, Polje 12 Šempeter, nasproti podjetja Letrika. Natančno lokacijo si lahko ogledate na priloženi sliki.

Do 31.12.2014 so možni odvzemi:

- vsak torek od 8.00 do 12.00 ure

- vsak petek od 8.00 do 12.00 ure

V letu 2015 pa do selitve na staro lokacijo:

- vsak torek od 7.30 do 11.00 ure

- vsak petek od 7.30 do 11.00 ure

Na dan praznika ni odvzemov.

Hvala vsem, ki boste v teh dneh Božiček ali Dedek mraz bolnih!

Podeli:

Cenejše vinjete za velike družine in invalide

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v sodelovanju s Civilno iniciativo za družino in pravice otrok, Družinsko pobudo, družbo DARS d.d. ter Rdečim križem Slovenije, poiskalo rešitev, da uvedba novega cestninskega razreda za vozila, ki so razvrščena v cestninski razred 2B (dvosledna vozila, katerih višina nad prvo osjo presega 1,30 m), ne bi dodatno obremenila družinskih proračunov invalidov in velikih družin. Vsi, ki bodo zaprosili za pomoč, bodo dobili povrnjeno razliko med vinjeto za kombinirana vozila in vinjeto za osebna vozila.

Vsi, ki so ob zadnji še veljavni registraciji za vozila razvrščena v nov cestninski razred 2B, uveljavili pravico do oprostitve letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu za invalide ali pravico do 50 odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine, bodo lahko zaprosili za pomoč pri nakupu letne vinjete za leto 2014 v višini 110,00 evrov. Enaka možnost bo tudi za vozila društev in invalidskih organizacij, če so namenjena za prevoz invalidov. Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in prostor je takšnih vozil manj kot 500. Možnost za vložitev prošnje za pomoč pri nakupu letne vinjete za vozila, razvrščena v cestninski razred 2B bo vse leto, da jo bodo lahko izkoristili tudi tisti lastniki vozil, ki doslej niso uveljavljali pravice za oprostitev letne dajatve za invalide, oziroma plačilo 50% letne dajatve za velike družine in bodo to urejali ob registraciji vozila.

Prošnjo za pomoč pri nakupu letne vinjete za cestninski razred 2B v višini 110,00 evrov upravičenci skupaj s kopijo računa in kopijo prometnega dovoljenja pošljejo na Rdeči križ Slovenije, kjer bodo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor preverili upravičenost prošnje in takoj po potrditvi, nakazali sredstva. Sredstva za pomoč invalidom in velikim družinam pri nakupu vinjete bo z donacijo RKS zagotovil DARS d.d.

Naslov za pošiljanje prošenj je: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana

Priloge:

-          Prošnja za pomoč pri nakupu letne vinjete 2014

-          Upravičenci za uveljavljanje pravice

-          Pojasnila v zvezi z razvrstitvijo vozil

 

Navedeno je vir Ministrstva za infrastrukturo in prostor, objavljeno pa je tako na http://www.mzip.gov.si/, kakor tudi na www.rks.si

Podeli:

Bi se pridružili naši ekipi prve pomoči?

Iščemo prostovoljce, ki bi bili pripravljeni nekaj svojega časa nameniti usposabljanju v prvi pomoči, se odzvati na poziv v primeru večje naravne nesreče in priskočiti na pomoč bližnjemu v najtežjem trenutku. Več informacij najdete na: http://www.ajdovscina.ozrk.si/sl/zascita_in_resevanje/
 

Podeli:

Tečaj prve pomoči za delovne organizacije

Tečaj prve pomoči za delovne organizacije bo v sredo, 10. decembra, in četrtek, 11. decembra, od 16. do 19. ure v Centru za tretje življenjsko obdobje, prostori RK (prvo nadstropje desno), Stitarjeva 1 a, Ajdovščina.

Podeli:

Pomoč prizadetim v poplavah

Nekatere predele Slovenije so prizadele poplave in zemeljski plazovi. Rdeči križ Sloveje je za pomoč prizadetim družinam in posameznikom odprl račun za zbiranje prostovoljnih finančnih prispevkov. Vsi posamezniki in pravne osebe lahko prostovoljne prispevke za akcijo "Poplave 2014", nakažete na:

Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 0310 0111 1122 296,
sklic: 00 937061,
BIC banke: SKBASI2X,
Koda namena: CHAR

Vsak lahko prispeva tudi z SMS donacijo, tako da na številko 1919, pošlje ključno besedo POPLAVE za donacijo 1 € ali POPLAVE5 za donacijo 5 €. Akcijo omogočajo Telekom Slovenije, Debitel, Izimobil, Simobil in Tušmobil.

Že vnaprej iskrena hvala, če boste solidarni!

 

Podeli:

Dobrodelna "Drobtinica"

V okviru dobrodelne akcije "Drobtinica" so naši mladi prostovoljci iz Osnovne šole Šturje in Osnovne šole Draga Bajca Vipava v soboto, 18. oktobra 2014, dopoldan v Mercatorju v Ajdovščini in Vipavi mimoidočim delili pekovske in druge prehrambene izdelke v zameno za prostovoljne prispevke. Zbrana sredstva v višini 970 evrov bomo namenili za šolsko prehrano socialno ogroženih otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Šturje in Osnovno šolo Draga Bajca Vipava.

Glavni donator akcije je že vsa leta Mercator d.d., ki za namen izvedbe akcije donira večje količine kruha. Prav tako so nam za namen akcije svoje prehrambene izdelke podarili Fructal, Mlinotest in pekarna Kukaj. Vsem podpornikom akcije se najlepše zahvaljujemo!

V primeru, da nas niste utegnili obiskati na stojnici, lahko še vedno pomagate tako, da pošljete SMS s ključno besedo DROBTINICA ali DROBTINICA 5 na 1919.

Hvala vsem, ki pomagate po svojih močeh! 

Podeli:

Vabljeni na Drobtinico

RK Ajdovščina se bo tudi letos pridružilo mednarodni akciji "Drobtinica", ki tradicionalno poteka ob Svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru, in v katero se vključujejo tudi ostala območna združenja Rdečega križa Slovenije. Namen akcije je opozoriti na prisotnost revščine v lokalnem okolju ter pomembnost zdrave in redne prehrane otrok. V okviru akcije bodo naši mladi prostovoljci iz Osnovne šole Šturje in Osnovne šole Draga Bajca Vipava v soboto, 18. oktobra 2014, med 8. in 12. uro na stojnici v trgovskem centru Mercator v Ajdovščini oziroma med 9. in 12. uro v marketu Mercator v Vipavi mimoidočim delili pekovske in druge prehrambene izdelke v zameno za prostovoljne prispevke. Zbrana sredstva bomo namenili za šolsko prehrano socialno ogroženih otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Šturje in Osnovno šolo Draga Bajca Vipava.

Glavni donator akcije je že vsa leta Mercator d.d., ki za namen izvedbe akcije donira večje količine kruha.

Vljudno vabljeni, da nas obiščete na stojnici!

V primeru, da ne boste utegnili, nam lahko pomagate tudi tako, da pošljete SMS na 1919 s ključno besedo DROBTINICA ali DROBTINICA 5.

Najlepša hvala vsem, ki boste solidarni!

Podeli:

Hvala dragim krvodajalkam in krvodajalcem

Iskrena hvala vsem dobrotnikom, ki ste se udeležili krvodajalske akcije v četrtek, 2. 10., in petek, 3. 10., v Ajdovščini ter v ponedeljek, 6. 10., v Vipavi. Kar 463 se vas je odzvalo našemu povabilu. Posebna hvala mladim, ki ste prvič storili ta korak. Upamo, da se še večkrat vidimo.

Tokrat smo krvodajalce na akcijo ponovno povabili s SMS sporočilom, saj se tako lahko hitreje odzovemo na potrebe po določenih krvnih skupinah. Pred akcijo so predvsem zelo primanjkovale negativne krvne skupine, A+ in 0+, zato smo povabili večji delež krvodajalcev z omenjenimi krvnimi skupinami. Tako smo lahko zagotovili bolj optimalne zaloge krvi. Tudi v prihodnje krvodajalcem svetujemo, da pred odhodom na krvodajalsko akcijo na spletni strani http://www.daruj-kri.si/ preverijo dnevno osvežene zaloge krvi, ki so predstavljene v obliki praznih, pol polnih ali polnih epruetk, ter se za darovanje odločijo na podlagi zalog krvi njihove krvne skupine. Na omenjeni spletni strani si lahko krvodajalci naložite tudi mobilno aplikacijo, ki vas spomni, kdaj lahko ponovno darujete kri in preko katere tudi lahko spremljate stanje zalog krvi.

Ob enem se zahvaljujemo vsem krvodajalcem, ki darujete kri v šempetrski bolnici ali drugje. Veseli smo, da je solidarnost in pripravljenost pomagati med nami še kako prisotna.

Prav tako se najlepše zahvaljujemo Mladinskemu centru Hiša mladih Ajdovščina in Vojašnici Janka Premrla Vojka Vipava za gostoljubnost, prijaznost in pomoč.

Podeli:

Čestitamo Vipavcem za uspeh na državnem preverjanju ekip prve pomoči

Na jubilejno XX. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK, ki je potekalo 27. septembra v Kopru, se je uvrstilo 14 najboljših ekip iz regijskih preverjanj, med njimi tudi vipavska ekipa. Državno preverjanje je vsako leto organizirano v drugi regiji. Delovna mesta XX. državnega preverjanja usposobljenosti ekip CZ in RK so bila pripravljena in izvedena na podlagi ocene ogroženosti Obalne regije. Poseben poudarek je bil dan nudenju prve pomoči poškodovanim ob naravnih nesrečah (potres, poplava,…), zagotavljanju prve pomoči na javnih prireditvah in nudenju prve pomoči ob utopitvah. Na sedmih deloviščih, na katerih so sodniki ocenjevali usposobljenost članov in delovanje celotne ekipe, se je vipavska ekipa izkazala z znanjem, iznajdljivostjo ter pogumom in pripravljenostjo pomagati ponesrečenim, če bi bilo potrebno. Za najbolj izurjeno se je v Kopru izkazala ekipa RKS - OZ Grosuplje, ki se bo prihodnje leto udeležila Evropskega festivala prve pomoči, FACE-a (First Aid Convention in Europe) v Parizu.

Več fotografij si lahko ogledate tudi tukaj:

https://www.dropbox.com/sh/5lsj4iet0emr371/AABrgi_OtgzK2t1gc4I0O1SJa?dl=0

 

 

Podeli:

Krvodajalska akcija v Ajdovščini in Vipavi

Podeli:

Pomoč prizadetim v poplavah

Nekatere predele Slovenije je v zadnjih dneh prizadelo močno deževje, katerega posledice so bile poplave in zemeljski plazovi.

Če želite pomagati prizadetim prebivalcem, lahko to storite tako, da pošljete SMS s ključno besedo POPLAVE ali POPLAVE5 na 1919. RKS je odprl tudi račun za zbiranje prostovoljnih prispevkov, ki jih lahko nakažete na TRR SI 56 0310 0111 1122 296, sklic: 00 937061.

Že vnaprej hvala vsem, ki boste solidarni!

Podeli:

Šolske potrebščine za socialno ogrožene otroke

Rdeči križ Ajdovščina je tudi letos otrokom iz socialno ogroženih družin pomagal pri pripravi na novo šolsko leto. Nakup učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolarje predstavlja številnim družinam precejšen finančni zalogaj, zato RK Ajdovščina že vrsto let pomaga otrokom na njihovi poti do znanja in lepše prihodnosti. Družinam z enim otrokom je podaril bon v vrednosti 20 evrov, družinam z dvema otrokoma bon v vrednosti 40 evrov ter družinam s tremi ali več otroki bon v vrednosti 60 evrov. Bone so družine lahko izkoristile v lokalnih papirnicah, knjigarnah oz. trgovinah s šolskimi potrebščinami.

V RK smo bone v skupni vrednosti 2610 evrov razdelili 140 otrokom. Pomoči jim ne bi mogli nuditi brez podpore številnih posameznikov, ki ste nam v ta namen podarili 580 evrov. Prav tako ste nam mnogi podarili šolske torbe, zvezke in druge potrebščine. Vse oblike pomoči so bile več kot dobrodošle in vsem se iskreno zahvaljujemo!
 

Podeli:

Naši bolničarji in prostovoljci na vaji SV Takojšen odgovor 2014

Naši bolničarji in prostovoljci sodelujejo na vaji SV Takojšen odgovor 2014. Namen vaje je usposabljanje za delovanje civilno-vojaških skupin ob množičnih naravnih nesrečah. Praktična vaja poteka na osrednjem vadišču na Počku, kjer znanje nadgrajujejo predstavniki iz desetih držav (Albanija, BIH, Črna gora, Danska Hrvaška, Kosovo, Madžarske, Makedonija, Slovenija in ZDA). Iz Slovenije so poleg SV v usposabljanje vključeni tudi predstavniki Policije, Uprave RS za zaščito in reševanje ter RKS. Glavna cilja tovrstnih skupinskih usposabljanj sta kakovostnejše sodelovanje na nacionalnih ravneh ter večja povezljivost med vojaškimi in civilnimi strukturami.

Podeli:

Vipavska ekipa prve pomoči zmagala na regijskem preverjanju

V soboto, 7. junija, je v Kopru potekalo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Preverjanja se je udeležilo 7 ekip iz Severnoprimorske in Obalne regije, in sicer ekipe iz občin Idrija, Miren–Kostanjevica, Ajdovščina, Vipava, Koper, Izola in Piran. Med vsemi je največjo mero usposobljenosti pokazala vipavska ekipa prve pomoči Rdečega križa Ajdovščina in dosegla 1. mesto. Ajdovska ekipa prve pomoči se je prav tako odlično izkazala. Ekipe so se pomerile na štirih deloviščih z več poškodovanci, ki so jih morale oskrbeti v desetih minutah. Pomagati so morale ranjenim v strelskem obračunu, poškodovanim na igrišču, utopljencu, epileptiku itd. Na državno preverjanje, ki bo 27. septembra prav tako v Kopru, sta se uvrstili vipavska ekipa prve pomoči, kot predstavnica Severnoprimorske regije, in ekipa iz Kopra, kot predstavnica Obalne regije. Ajdovski in vipavski ekipi iskreno čestitamo za prikazano znanje in držimo pesti za vipavsko ekipo, da se čim bolje izkaže na državnem preverjanju!

Podeli:

Slovenski in svetovni dan krvodajalcev

Rdeči križ Ajdovščina se ob Dnevu slovenskih krvodajalcev, 4. juniju, in Svetovnem dnevu krvodajalcev, 14. juniju, iskreno zahvaljuje vsem anonimnim darovalcem, ki dnevno rešujete življenja in vračate zdravje. Za kri ni umetnega nadomestila, zato so bolniki odvisni od pomoči dobrotnikov, ki so pripravljeni darovati svojo življenjsko tekočino zato, da bi pomagali sočloveku. Vse kar krvodajalci prejmejo v zameno za svoje izjemno plemenito dejanje, je notranji občutek zadovoljstva, ker so nekomu pomagali. Rdeči križ Ajdovščina se najlepše zahvaljuje vsem, ki darujete kri, in tudi tistim, ki na kakršen koli način podpirate to največje solidarnostno gibanje.

Dan slovenskih krvodajalcev tradicionalno obeležujemo na dan, ko so leta 1945 v Sloveniji odvzeli in shranili prve enote krvi, ki so že vsebovale konzervans in so jih lahko tudi shranjevali. Svetovni dan krvodajalstva pa praznujemo na dan, ko se je davnega leta 1868 na Dunaju rodil Karl Landsteiner, ki je odkril krvne skupine (A, B in 0). Letošnji svetovni dan se osredotoča na "varno kri za varnost mamic". Iniciativa želi dvigniti zavedanje o pomembnosti pravočasnega dostopa do varne krvi in krvnih pripravkov v vseh državah kot delu celovitega pristopa k preprečevanju smrti mamic.

V RK Ajdovščina smo veseli, da v občinah Ajdovščina in Vipava krvodajalci pomembno prispevajo k ustrezni preskrbi z varno krvjo v slovenskih bolnišnicah. Na terenski krvodajalci akciji, ki je potekala 26. in 27. maja v Mladinskem centru hiša mladih v Ajdovščini, je kri darovalo 240 prostovoljcev. Povabilu na akcijo v Vojašnici Janka Premrla Vojka Vipava v sredo, 28. maja, pa sta se odzvala 102 krvodajalca. MC Hiša mladih Ajdovščina in Vojašnici Vipava se iskreno zahvaljujemo, ker sta nam za namen akcije odstopila svoje krasne prostore, v katerih smo se tako krvodajalci kot organizatorji zelo prijetno počutili. Prav tako smo v RK Ajdovščina veseli, da se je sredine akcije udeležilo tudi okrog 30 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.

Vse zveste krvodajalce in prizadevne prostovoljce smo v soboto, 31. maja, povabili na srečanje na Osnovno šolo Šturje Ajdovščina. Na njem smo izrekli zahvalo našim prostovoljcem in podelili priznanja krvodajalcem jubilantom. Za 50-krat darovano kri je priznanje prejela Jasna Zorč, za 60-krat darovano kri sta priznanje prejela Danijela Birsa in Bogdan Kodele, za 70-to in več darovanje smo čestitke izrekli Viljemu Vugi, Jožefu Kalcu, Edvardu Leonardu Krašni in Jožici Jazbar, za 80-krat Dušanu Rijavcu, Francu Krašni, Igorju Kobalu in Jožetu Copiču, najvišja priznanja za 90-krat darovano kri pa so prejeli: Damjan Fabčič, Jožko Bučinel, Božidar Novak in Bogomir Trošt. Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju, ki so ga popestrili nastopajoči: otroški pevski zbor OŠ Šturje, nadarjeni harmonikaš, učenec Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina, Teo Gaberšček in člani krožka "Ker nam ni vseeno – podmladek RK" OŠ Danila Lokarja s predstavo "Križem Mojca". Vsem nastopajočim se najlepše zahvaljujemo, zahvaljujemo pa se tudi OŠ Šturje, ki nam je odstopila svoje prostore, Pekarni Ježek in Slaščičarni Šturje za donirano pecivo ter prostovoljcem za pomoč pri izvedbi prireditve. Upamo, da se prihodnje leto ponovno srečamo.
 

Podeli:

Krvodajalska akcija v Ajdovščini in Vipavi

   

Podeli:

Pomoč prebivalcem BIH in Srbije

V RK Ajdovščina organiziramo zbiranje pomoči za poplavljene v Srbiji in Bosni in Hercegovini, od danes, 19.5., do petka, 23.5.2014, od 09.00 do 18.00 ure, v prostorih RK Ajdovščina, Gregorčičeva 20, Ajdovščina.

V sodelovanju s Hiša Sadeži družbe Vipava zbiramo pomoč tudi v Vipavi v prostorih Hiše, Trg Pavla Rušta 6, Vipava, vsak dan do petka, 23. 5., in sicer v torek, četrtek in petek od 13. do 19. ure in v sredo od 10. do 16. ure.

Nujne potrebe po materialni pomoči so v obeh državah naslednje:
- konzervirana hrana z rokom nad 6 mesecev
- ustekleničena voda
- spalne vreče, posteljnina, ležalne podloge
- dežna oblačila, gumijasti škornji
- plenice
- higienski pripomočki
- dezinfekcijska sredstva
- žepne svetilke
- odeje.

Odprt je račun za zbiranje prostovoljnih finančnih prispevkov za prizadete družine in posameznike, in sicer:
- Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana
- TRR: SI56 0310-0111-1122-296
- SWIFT: SKBASI2X
- Koda namena: CHAR
- Sklic za Bosno: 00 937057
- Sklic za Srbijo; 00 937058
- BIC banke: SKBASI2X,
- Koda namena: CHAR.

Donirate lahko tudi preko SMS s ključno besedo POPLAVE ali POPLAVE5 na 1919. Rdečemu križu Slovenije lahko donirate vsi uporabniki Telekoma Slovenije, Izimobila, Debitela, Simobila ter Tušmobila.

Hvala vsem, ki ste se že in se še boste odzvali klicu solidarnosti!

Podeli:

Tečaj prve pomoči za delovne organizacije

Ste poskrbeli, da so vaši zaposleni ustrezno usposobljeni za nudenje prve pomoči na delovnem mestu?

Naj kazni inšpektorjev varstva pri delu ne bodo glavni razlog za to, da poskrbite za ustrezno usposobljenost, temveč predvsem Vaša odgovornost do soljudi.

Kot edini uradni pooblaščenec za izvajanje tečajev prve pomoči za delovne organizacije se zavedamo odgovornosti, ki jo s tem nosimo. Nudimo Vam kvalitetne tečaje, ki jih vodijo licencirani predavatelji Rdečega križa.

Natančna navodila najdete v Pravilniku o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS št. 136/2006), ki velja na podlagi 3. odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99 in 64/01).

TERMIN: Tečaj traja 8 pedagoških ur. Izvedli ga bomo v sredo, 4. junija, in četrtek, 5. junija 2014, od 16. do 19. ure v sejni sobi Rizzatove vile, Goriška cesta 17, 5270 Ajdovščina (šturski park).

Obvezni del tečaja zajema naslednje sklope:
• ukrepi ob nevarnostih v Vašem okolju, najpogostejše nesreče in prva pomoč, klic na 112;
• temeljni postopki oživljanja in uporaba avtomatskega defibrilatorja;
• prva pomoč pri krvavitvah, šoku, oskrba ran in opeklin;
• oskrba poškodb kosti in sklepov;
• ukrepanja v primeru nenadnega obolenja in ob zastrupitvah.

Vsebino tečaja prilagodimo tudi potrebam delovne organizacije.

Za prijavo ali dodatna vprašanja nas prosimo pokličite na 05 366 4930 ali 051 430 722 oziroma nam pišite na ajdovscina.ozrk@ozrks.si.

Podeli:

Ajdovska ekipa prve pomoči z več priznanji

Naša ekipa prve pomoči je na prireditvi regijskega štaba Civilne zaščite prejela bronasti znak Civilne zaščite, kot priznanje za požrtvovalno delo in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. 7. marca je na Cerjah potekala svečana podelitev priznanj Civilne zaščite za severno Primorsko, ki tradicionalno poteka ob 1. marcu, dnevu CZ. Priznanje je nato prejela tudi na sprejemu župana Marjana Poljšaka 19. aprila v Dvorani prve slovenske vlade.

Podeli:

Regijsko preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči

Osem osnovnošolskih ekip prve pomoči iz primorsko-notranjskega območja se je v petek, 11. aprila, pomerilo na regijskem preverjanju na Osnovni šoli Danila Lokarja Ajdovščina. Sodelovale so ekipe iz Tolmina, Izole, Ilirske Bistrice, Rakeka, Ajdovščine in Vipave. Najprej so se preizkusile v teoretičnem znanju iz prve pomoči in gibanja RK, nato pa še v praktičnem znanju. Oskrbeti so morale poškodovance na treh deloviščih, in sicer dva na delovnem mestu, kjer je scenarij predvideval, da je prišlo do pretepa na zabavi, dva na delovišču, kjer sta priletela dva rolkarja ter tri poškodovane v požaru, ki se je zanetil v kuhinji. Učenci so bili več kot uspešni in so pokazali veliko mero znanja! Držimo pesti za ekipo iz Osnovne šole Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, ki se je uvrstila na 8. državno preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči, ki bo potekalo 10. maja na Debelem rtiču.

Podeli:

Srečanje občanov občine Ajdovščina, starih 80 in več let

V soboto, 5. aprila, je na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina potekalo srečanje občanov občine Ajdovščina, starih 80 in več let. Udeležilo se ga je kar 130 starostnikov.

Uvodoma sta jih pozdravila predsednica RK Vera Kodrič in podžupan občine Ajdovščina Drago Vidrih. S plesnimi, pevskimi in glasbeni nastopi so jih razveselili učenci Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina in Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina. Najlepše se za nastope zahvaljujemo otroškemu pevskemu zboru, otrokom iz krožka "Ker nam ni vseeno - podmladek RK" in folklorni skupini "Povštrčki" ter voditeljema iz OŠ Danila Lokarja, kitaristom iz glasbene šole in harmonikašu Luki Leskovicu. Za pomoč pri izvedbi srečanja se najlepše zahvaljujemo prostovoljcem.

Upamo, da bo starostnikom srečanje ostalo v lepem spominu. Še posebno g. Jožefu Mikušu, ki je ravno ta dan praznoval 80. rojstni dan. Ob tej priložnosti smo mu podarili skromen spominček, ki ga bo spominjal na naše srečanje. Prav tako smo podarili nageljčke najstarejšim udeležencem, g. Antonu Štrancarju, g. Borisu Čermelju in ge. Mariji Kandus, ki štejejo 92 let. Upamo, da se bomo srečali tudi prihodnje leto.

 

 

 

Podeli:

Ledena Otlica in Kovk

Včeraj smo obiskali starejše prebivalce Otlice in Kovka, ki so ujeti v ledeni oklep. Prinesli smo jim paket hrane in sveče, predvsem pa malo družbe v teh dneh, ko so odrezani od sveta. Največja težava je elektrika, ki je nimajo že od petka. Veliko družin je brez agregatov. Telefoni so prazni. Danes bomo od RKS prevzeli tudi dva agregata in ju skupaj s kantama bencina dostavili dvema družinama na Otlici. Držimo pesti za vse prebivalce Gore, da se razmere čim prej stabilizirajo. RKS je začel tudi dobrodelno akcijo, s katero lahko pomagate prizadetim v ujmi. Pošljete lahko SMS s ključno besedo ZIMA ali ZIMA5 na 1919 ali prispevek nakažete na TRR: SI56 0310 0111 1112 208, sklic: 00 937054, BIC banke: SKBASI2X, Koda namena: CHAR. Hvala vsem, ki boste po svojih močeh lahko prispevali, in hvala prostovoljcem, ki nam pomagate v teh dneh.

Podeli:

Tečaj prve pomoči za delovne organizacije

Ste poskrbeli, da so vaši zaposleni ustrezno usposobljeni za nudenje prve pomoči na delovnem mestu?

Naj kazni inšpektorjev varstva pri delu ne bodo glavni razlog za to, da poskrbite za ustrezno usposobljenost, temveč predvsem Vaša odgovornost do soljudi.

Kot edini uradni pooblaščenec za izvajanje tečajev prve pomoči za delovne organizacije se zavedamo odgovornosti, ki jo s tem nosimo. Nudimo Vam kvalitetne tečaje, ki jih vodijo licencirani predavatelji Rdečega križa.

Natančna navodila najdete v Pravilniku o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS št. 136/2006), ki velja na podlagi 3. odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99 in 64/01).

Rdeči križ Ajdovščina bo organiziral tečaj prve pomoči za delovne organizacije v torek, 4. februarja, in sredo, 5. februarja 2014, od 16. do 19. ure v sejni sobi Rizzatove vile, Goriška cesta 17, 5270 Ajdovščina (šturski park).


Obvezni del tečaja zajema naslednje sklope:
• ukrepi ob nevarnostih v Vašem okolju, najpogostejše nesreče in prva pomoč, klic na 112;
• temeljni postopki oživljanja in uporaba avtomatskega defibrilatorja;
• prva pomoč pri krvavitvah, šoku, oskrba ran in opeklin;
• oskrba poškodb kosti in sklepov;
• ukrepanja v primeru nenadnega obolenja in ob zastrupitvah.

Vsebino tečaja prilagodimo tudi potrebam delovne organizacije.


Za prijavo ali dodatna vprašanja nas prosimo pokličite na 05 366 4930 ali 051 430 722 oziroma nam pišite na ajdovscina.ozrk@ozrks.si.
 

Podeli:

Srečno 2014!

Smrečica krasi tudi naše skladišče pomoči.

Smrečica krasi tudi naše skladišče pomoči.

Želimo vam srečno, zdravo, veselo, prijazno in solidarno novo leto 2014!

Podeli:

RK Slovenije - Aktualno

Četrtek, 3. november 2016

Vlada umaknila obravnavo Zakona o tujcih

Nedelja, 6. november 2016

Zmaga na vsak način

Petek, 28. oktober 2016

Teden solidarnosti 2016

Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

OZRK Ajdovščina